k5300헤드

페이지 정보

profile_image
작성자파워블로거냥 조회 71회 작성일 2020-10-22 06:46:36 댓글 0

본문

MS [8]꿀팁정보 - 헤드수리 방법1

안녕하세요 메카팩 총판 엠에스 전산입니다
이번 업로드 영상은 혼색이나 챔버터짐 헤드 수리방법 입니다 (더보기 누르시면 메카팩 구매링크 )

메카팩 구입 (카드결제 가능)
https://smartstore.naver.com/msink

[IBLOCK] CANON G2900 헤드 점검 수리 및 교체 CANON G2900 Head Check Repair and Replace

iblock site http://www.iblock.co.kr
iblock tv http://www.inktv.co.kr
iblock cafe https://cafe.naver.com/lkoass
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iblock 충청도대전 총판 "테라네트웍스"
http://teranetworks.co.kr/
https://blog.naver.com/kkyun179
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANON G2900 헤드 점검 및 수리 영상입니다. 카트리지를 꺼내어 먼저 상태를 확인하고 헤드를 수리 할것인지 말것인지를 먼저 판단하고 수리를 진행 합니다.

This is the CANON G2900 head check and repair video. Take out the cartridge and check the condition first, determine whether to repair the head or not, and proceed with the repair.

CANON G2900ヘッドの点検·修理映像です。 カートリッジを取り出してまず状態を確認し、ヘッドを修理するかしないかを判断して修理を進めます。

这是CANON G2900头检修视频。 先取出子弹盒检查情况,确定是否修理头部,再继续修理。

Canon G229 y un video de reparación. Después de sacar el cartucho y confirmar el estado primero, tome la decisión de reparación de Hed y proceder la reparación.

Đây là video kiểm tra đầu và sửa chữa của CANON G2900. Lấy đạn ra và kiểm tra tình trạng trước, quyết định xem có nên sửa đầu hay không, và tiến hành sửa chữa.

นี่คือการตรวจสอบและภาพซ่อมของคอแคนนอน G29000ค่ะ หลังจากหยิบรถเข็นออกมาแล้วตรวจสอบสถานะก่อนจึงจะตัดสินและจัดการซ่อมแซมเฮดส์หรือไม่
Reset Chimbote Peru2 : los cartuchos no se pueden reparar.
aquí solo se quedó sin tinta internamente, por eso una recarga sería la solución .
es distinto desgaste del cartucho por el mismo uso, eso no se puede reparar, simplemente se cambia por uno nuevo

HP952헤드 수리 (HP 952 Printhead unclog) - 헤드 막힘을 뚫어주는 허쉬 세정액을 통한 헤드 막힘 해결

HP 중고 헤드나 잉크 문제로 인해 노즐 막힌 헤드의 최적화된 헤드 수리 방법이라고 믿습니다. 특히 헤드 센서 비닐 샘으로 인한 문제를 원천적으로 해결 하였습니다. 신뢰를 있는 영상을 만들기 위해서 실제로 포장상태가 엉망이 헤드 2개를 가지고 영상을 제작 했습니다.
문의 사항 있으시면 언제라도 연락 주십시오. hplush1@naver.com
010-4073-2537
조용곤 : 카메라가 위로가있으 영상이 아보여요
조용곤 : 안보여요
백민형 : 영상보고 수리를 맡기고 싶은데, 헤드만 탈착시켜서 택배로 보내드리면 될까요?!
솟을봉 : 감사합니다. 952Head는 어떤 프린터 기종에 사용되는 건지요?
그리고 Head수리와 중고Head판매도 하시나요?
Meko Park : 세정액 성분이 머에요?
이종희 : 좋은 정보 감사합니다 .

... 

#k5300헤드

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 1,732건 47 페이지
게시물 검색
Copyright © www.arioso.or.kr. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz